Εγγραφές 2010 - Καλοκαιρινά Μαθήματα

Πρώτη περίοδος: 28 Ιουνίου έως 6 Αυγούστου 2010
Δεύτερη περίοδος: 18 Αυγούστου έως 26 Σεπτεμβρίου 2010

Από Δευτέρα ως Παρασκευή 5 - 8 το απόγευμα.

Καθηγητές: κ. Μόρτζος, κ. Ζάιμπελ, κ. Κυριακός, κ. Πισπινή, κ. Αντωνίου, κ. Περιστέρης, κ. Μανωλόπουλος, κα Τρίπη, κ. Μυλωνάς

Κάθε Τετάρτη 5 - 8, παραδίδονται και δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία της Σχολής, καθημερινά στο 210-8231790, να ενημερωθείτε για τα δίδακτρα της σχολής όπως και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ή εγγραφείτε online, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού για το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Εισαγωγικές Εξετάσεις
Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης
σχολ. έτους 2010-11

Αίτηση Συμμετοχής

Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 101 86, Αθήνα, έως και 15 Ιουλίου 2009. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Για τους κεκτημένους απολυτήριο τίτλο Μέσης Εκπαίδευσης
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Απολυτήριο Λυκείου Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίγραφο ή φωτοτυπία επικυρωμένη, από επίσημη Αρχή.
  Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήριο λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β’ βάθμιας Εκπ/σης των Νομαρχιών.
 • Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας, επικυρωμένη από επίσημη Αρχή.

Εξεταζόμενα μαθήματα:

 • Υποκριτική:
  1. Μονόλογος της επιλογής του υποψηφίου (από το αρχαίο δράμα, το κλασσικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο)
  2. Απόδοση ενός κειμένου (που θα δοθεί στον υποψήφιο) σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής
 • Απαγγελία ενός ποιήματος και ένα Τραγούδι
 • Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (γραπτά)

Εξετάσεις

 • Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού, στο ''Θέατρο του Ήλιου'' - Φρυνίχου 10, Πλάκα - Αθήνα για τα μαθήματα Υποκριτικής και Απαγγελίας - Τραγουδιού από 10 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 09.00.
 • Αναλυτικός πίνακας των εξεταζομένων κατά ημέρα για τα μαθήματα Υποκριτικής και Απαγγελίας - Τραγουδιού θα αναρτηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2008, στην οδό Ρεθύμνου 1, Αθήνα.

Για τους μη κεκτημένους απολυτήριο τίτλο Μέσης Εκπαίδευσης
(Εξ. Ταλέντα του άρθρου 12 του Ν. 1158/81)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας, επικυρωμένη από επίσημη Αρχή, απ΄ όπου θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος ("Εξ. Ταλέντα'') έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του στις 30 ΙΟΥΝΙΟΥ εκάστου έτους.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έχει διακόψει τις σπουδές του στο Γυμνάσιο ή Λύκειο (τάξη και έτος διακοπής φοίτησης).

Εξεταζόμενα μαθήματα:

 1. Υποκριτική: Δύο μονόλογοι της επιλογής του υποψηφίου
 2. Απαγγελία ενός ποιήματος και ένα Τραγούδι
 3. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (προφορικά)

Εξετάσεις

Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού, στο "Θέατρο του Ήλιου" - Φρυνίχου 10, Πλάκα – Αθήνα, την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2009 και  από ώρα 10.00 π.μ.

Social Networks

Τηλέφωνο-Διεύνθυση

"Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης
Μαίρης Βογιατζή Τράγκα - Ε.Π.Κ.Ε."
Μπουμπουλίνας και Δεληγιάννη 19,
τκ. 106 82 ,
Αρχαιολογικό Μουσείο - Κέντρο - Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 - 82 31 790
Κινητό: 698 05 88 063 (what'up)