Εισαγωγικές Εξετάσεις Ανώτερων Ιδιωτικών Σχολών Δραματικής Τέχνης Ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

Η ανακοίνωση εδώ έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και μόνο. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώνουν και μόνοι τους την εγκυρότητα και την ορθότητα του παρόντος από τις αναρτήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού.

--

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2012

Αίτηση Συμμετοχής [μορφή pdf για εκτύπωση]

Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Μπουμπουλίνας 20-22, 101 86, Αθήνα, έως και 15 Ιουλίου 2012. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

 • Για τους κεκτημένους απολυτήριο τίτλο Μέσης Εκπαίδευσης
  Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 1. Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίγραφο ή φωτοτυπία επικυρωμένη, από επίσημη Αρχή. Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β'βάθμιας Εκπ/σης.
 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού.
 • Εξεταζόμενα μαθήματα
 1. Υποκριτική:
  a.Μονόλογος της επιλογής του υποψηφίου (από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο)
  b.Απόδοση ενός κειμένου (που θα δοθεί στον υποψήφιο) σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής
 2. Απαγγελία ενός ποιήματος και ένα Τραγούδι (της επιλογής του υποψηφίου)
 3. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (γραπτά) 3.

Εξετάσεις Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για τα μαθήματα Υποκριτικής και Απαγγελίας - Τραγουδιού από 11 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00.
Αλφαβητικός πίνακας των εξεταζομένων κατά ημέρα για τα μαθήματα «Υποκριτική» και «Απαγγελία - Τραγούδι» και ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθεί την 4η Σεπτεμβρίου 2012, στην οδό Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο site www.yppo.gr.

 • Για τους μη κεκτημένους απολυτήριο τίτλο Μέσης Εκπαίδευσης (Εξ. Ταλέντα του άρθρου 12 του Ν. 1158/81)
  Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 1. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έχει διακόψει τις σπουδές του στο Γυμνάσιο ή Λύκειο (τάξη και έτος διακοπής φοίτησης).
 • Εξεταζόμενα μαθήματα:
 1. Υποκριτική: Δύο μονόλογοι της επιλογής του υποψηφίου
 2. Απαγγελία ενός ποιήματος και ένα Τραγούδι (της επιλογής του υποψηφίου)
 3. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (προφορικά).

Εξετάσεις Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012 και από ώρα 10.00 π. μ. (ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθεί την 4η Σεπτεμβρίου 2012, στην οδό Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο site www.yppo.gr).

Αποθήκευση
Προτιμήσεις χρήστη Cookies
Χρησιμοποιούμε Cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας. Εάν αρνηθείτε τα Cookies η ιστοσελίδα μας μπορεί να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη