Οδηγίες ΕΟΔΥ σε περίπτωση κρούσματος

 

ΕΟΔΥ

Ποιοι θεωρούνται «στενές επαφές» ενός επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19

Κλειδί για τον προσδιορισμό των στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 είναι η «περίοδος μεταδοτικότητας» της νόσου, δηλ. όσοι ήρθαν σε στενή επαφή με του κρούσμα κατά τις 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν (βλ. Παράρτημα για ακριβή ορισμό περιόδου μεταδοτικότητας). Σε γενικές γραμμές, στενές επαφές στο χώρο του σχολείου θεωρούνται:

 • Οι μαθητές που πηγαίνουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 (εφόσον είχαν παρουσία στο σχολείο κατά την περίοδο μεταδοτικότητας).
 • Οι μαθητές που πηγαίνουν σε τμήμα στο οποίο δίδαξε για τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες (κατά την περίοδο μεταδοτικότητας) εκπαιδευτικός που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19.
 • Οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν για τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες (κατά την περίοδο μεταδοτικότητας) σε τμήμα όπου πηγαίνει μαθητής που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19.
 • Οι μαθητές ή μέλη του προσωπικού που είχαν άμεση κοντινή επαφή κάποιας διάρκειας με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 (κατά την περίοδο μεταδοτικότητας), δηλ. επαφή σε απόσταση <1,5 μέτρο, για χρονικό διάστημα ≥15 λεπτά και χωρίς σωστή χρήση μάσκας· ή είχαν επαφή με αναπνευστικές ή άλλες σωματικές εκκρίσεις.

Δράσεις που πρέπει να γίνουν:

 1. Πρέπει γρήγορα να γίνεται αναγνώριση και καταγραφή των στενών επαφών του επιβεβαιωμένου κρούσματος.
  Για αυτόν τον λόγο οφείλει να στείλει η Σχολή τα ονόματα των συμφοιτητών του τμήματός σας και καθηγητών.
 2. Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στην κατηγορία των στενών επαφών πρέπει να απομακρυνθούν από το σχολείο και να παραμείνουν στο σπίτι τους (ή σε άλλο χώρο που θα οριστεί) σε 10ήμερη «καραντίνα».
  Κατά τη διάρκεια της 10ήμερης καραντίνας, οι μαθητές και τα μέλη του προσωπικού που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος πρέπει:
  1. Να παρακολουθούν στενά την υγεία τους – και με συχνή θερμομέτρηση – για τυχόν εκδήλωση συμπτωμάτων που μπορεί να εμφανιστούν σε άτομο με COVID-19
  2. Τα άτομα (μαθητές ή μέλη του προσωπικού) που θεωρούνται στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο μετά την παρέλευση 10 ημερών από την τελευταία επαφή με το κρούσμα COVID-19, εφόσον είναι ασυμπτωματικά, με την προϋπόθεση διενέργειας εντός 24ώρου από την προβλεπόμενη ημέρα επιστροφής, αυτοδιαγνωστικού ελέγχου με αρνητικό αποτέλεσμα.
   Η ημέρα της τελευταίας επαφής με το κρούσμα θεωρείται ημέρα 0. Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί την ημέρα 10. Για την επιστροφή στο σχολείο την ημέρα 11, θα πρέπει το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου τη 10η ημέρα να είναι αρνητικό.
  3. Εάν κατά τη διάρκεια της 10ημερης καραντίνας, άτομο που είναι στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 και παραμένει ασυμπτωματικό, έχει αυτοδιαγνωστικό τεστ θετικό: παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση και ακολουθεί την επιβεβαιωτική διαδικασία.
  4. Εάν, κατά τη διάρκεια της 10ήμερης καραντίνας, άτομο που έχει θεωρηθεί στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος εκδηλώσει συμπτώματα που πληρούν τα κριτήρια του ύποπτου κρούσματος COVID-19 (βλ. Παράρτημα, πρώτη ενότητα), θα πρέπει να υποβληθεί σε διαγνωστικό εργαστηριακό έλεγχο με μοριακό τεστ ή ταχύ τεστ ανίχνευσης αντιγόνου(rapid test). Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, ΔΕΝ συστήνεται η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test).
   Εάν το διαγνωστικό τεστ1 είναι θετικό: αντιμετωπίζεται ως επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19.
   Εάν το διαγνωστικό τεστ1 είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση του 10ημέρου, συνεχίζει με τους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους και αντιμετωπίζεται ανάλογα με την εκάστοτε κλινική διάγνωση σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό.

Μετά την επιστροφή στο σχολείο και έως την ολοκλήρωση περιόδου 14 ημερών από την τελευταία επαφή με το κρούσμα COVID-19, θα πρέπει να υπάρχει αυξημένη εγρήγορση για την ενδεχομένη εκδήλωση συμπτωμάτων που πληρούν τα κριτήρια του ύποπτου κρούσματος COVID-19.

Τα άτομα που βρίσκονται στον στενό περίγυρο στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 –και ως εκ τούτου αποτελούν στενές επαφές των στενών επαφών του κρούσματος– δεν συνιστάται να απέχουν από το σχολείο ή να υποβληθούν σε άλλο διαγνωστικό τεστ, πλην του συστηματικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για COVID-19.

Εξαιρούνται της 10ήμερης καραντίνας, εκπαιδευτικοί και μέλη προσωπικού που έχουν πλήρως εμβολιαστεί και έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων από την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού τους σχήματος (δηλαδή ≥2 εβδομάδες μετά την λήψη της δεύτερης δόσης του εμβολίου, εάν το εμβόλιο χορηγείται σε 2 δόσεις, ή την λήψη μιας δόσης εάν το εμβόλιο χορηγείται σε μία δόση) και με την προϋπόθεση ότι η στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα συμβαίνει εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους και είναι ασυμπτωματικοί.

Καραντίνα 10 ημερών δεν θα πρέπει να τηρείται και από ασυμπτωματικό άτομο το οποίο έχει ήδη νοσήσει με COVID-19 και ήρθε σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, εφόσον η έκθεση συνέβη εντός 6 μηνών από την αρχική νόσο του.

Στις δύο αυτές περιπτώσεις απαιτείται επαγρύπνηση για ενδεχόμενη εκδήλωση συμπτωμάτων ύποπτων για λοίμωξη COVID-19 για 14 ημέρες μετά την έκθεση, αυστηρή τήρηση των μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού SARS-CoV-2 και συστηματικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες.

Αποθήκευση
Προτιμήσεις χρήστη Cookies
Χρησιμοποιούμε Cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας. Εάν αρνηθείτε τα Cookies η ιστοσελίδα μας μπορεί να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη