Κατατακτήριες σε ΑΕΙ (Νομοθεσία)

Κατατακτήριες σε ΑΕΙ (Νομοθεσία)

 

Σύμφωνα με τον παρακάτω νόμο, οι απόφοιτοι της Σχολής μας έχουν την δυνατότητα να δίνουν κατατακτήριες εξετάσεις στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας.

 

Νόμος 4218/2013 - ΦΕΚ 268/Α/10-12-2013

Παράγραφος 10
Κατατάξεις πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α’ 260) τροποποιείται ως εξής:

2. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.. Πέραν του ανωτέρω ποσοστού, κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.

 

Αποθήκευση
Προτιμήσεις χρήστη Cookies
Χρησιμοποιούμε Cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας. Εάν αρνηθείτε τα Cookies η ιστοσελίδα μας μπορεί να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη